1. Valdis Kronis - zvērināts advokāts, šķīrējtiesas priekšsēdētājs
2. Ivars Kronis – zvērināts advokāts
3. Sandra Vanzoviča – praktizējoša juriste
4. Mārtiņš Mežinskis – zvērināts advokāts
5. Andrejs Podrezs – zvērināts advokāts
6. Aigars Laizāns – zvērināts advokāts
7. Arta Snipe – zvērināta advokāte
8. Maija Zaube – zvērināta advokāte
9. Aldis Razgaila – zvērināts advokāts
10. Mārtiņš Otomers – zvērināts advokāts
11. Jeļena Alfejeva – zvērināta advokāte
12. Jānis Začests – zvērināts advokāts